Bilfører mistenkes for å ha kjørt i påvirket tilstand