Leder: Frikirke-ledere drøfter homofili. Debatten bør komme ut av skapet