Trafikkulykke på Kystveien: Bil kjørte av veien

foto