- Mitt inntrykk er at folk respekterer og overholder boplikten