Skrinlegger nytt 50-metersbasseng til 310 mill.

foto