Har satt opp «flyhangar» på flytebrygge. Nå undersøkes lovligheten