Flere vil hjelpe den uheldige seilfamilien med husly