Hallvard Bjørgum og Bob Dylan skal opptre på samme scene