Slakter Norges behandling av Kosovo-flyktninger

foto