Har flyttet brøytingen i sentrum for å unngå alvorlige ulykker