Politiker var på fest i ulovlig oppført bygg – stemte over eiers dispensasjonssøknad uker etterpå

foto