Lege: – Ser noe av det samme som under pandemien

foto