Leder: Stat og kommune ville beskytte tre menn på Tolga, men fremstår mest opptatt av å beskytte seg selv