Vil utrede ny finansieringsmodell for Østre Agder-samarbeidet