Narud: – Ikke mulig å lese noe ut av Breivik

foto