Prosjekter for 1,2 milliarder klare til gjennomføring