Boligprisene fortsetter å stige, men på Sørlandet går det tregt