Freddy de Ruiter: – «Kvikksand» er et passende navn for storkommunen

foto