Ba kulturministeren om hjelp til å bevare Jomfruholmen