Ba kulturministeren om hjelp til å bevare Jomfruholmen

foto