Stenger Tyholmen for parkering for å gjøre plass til syklister

foto