Vi undres over at Høyres gruppeleder velger å fronte denne saken så energisk

foto