Elevene er mer på skolen etter den nye fraværsordningen

foto