Ingen rett til å få se bak PWC-sladdene, fastslår advokatfirma: – Nærmest utilgivelig av rådmannen

foto