Rumensk bande dømt: Rev to gullringer av fingrene på 101-åring i Gjerstad

foto