Iverksatte leteaksjon etter uklart nødanrop i natt