Skjer det noe snart i de mange planers bukt?

foto