Mens de andre feiret dagen, ble mannen pågrepet for knivtrusler