Flere av skoleveiene til Stinta er veldig trafikkerte