Debatt: Planen for Hove camping er i tråd med det mandatet som bystyret har gitt