Guds Menighet vil stenge vei under bønnemøter

foto