Storbymidler til Arendal skal gi bedre fritidstilbud