Store områder rundt tinghuset blir sperret av

foto