Iverksatte søk etter at båt ble funnet drivende

foto