Pølsekiosk-eier tapte striden om kremtomt i Grimstad