Vil ha økt bemanning og kompetanse i barnehagene

foto