Etter 42 år befant maleren seg plutselig midt i sitt ukjente motiv

foto