Røykutvikling fra hus i Arendal – alle beboere ute

foto