Skadeverk på flere båter – tyveri av påhengsmotorer