Longyearbyen truffet av skred: Flere er ikke gjort rede for

foto