Tysklands statsminister Olaf Scholz sier at han ikke ser for seg noen ny finanskrise etter kollapsen av Silicon Valley Bank og turbulensen rundt Credit Suisse.

Kollapsen av Silicon Valley Bank og to kryptobanker i USA, samt problemene knyttet til den sveitsiske storbanken Credit Suisse, har ført frykt for at en ny finanskrise kan oppstå. Men Scholz viser til at bankvesenet i dag er mer motstandsdyktig og at økonomien er sterkere enn i 2008, og at dette sikrer at midler i bankene er trygge.

– Jeg ser ikke risikoen. Pengesystemet er ikke lenger like skjørt som det var før finanskrisen, sier Scholz til den tyske næringslivsavisen Handelsblatt, med henvisning til finanskrisen i 2008.