Skal forske på om du er ekstra utsatt for korona-smitte

foto