Setter av millioner til ny bru som tåle frakt av vindmøller

foto