Klageren, som også er politiker i Bykle, har klaget legen Benedikte Severinsen inn for Statsforvalteren i Agder. Hun ville at statsforvalteren skulle sjekke om legens taushetsplikt var brutt, fordi hun mente Severinsen hadde delt helseopplysninger om henne.

I etterkant har en rekke forhold utspilt seg:

Nomeland-Strømsøe fikk refs i ett formannskapsmøte. Hun opplevde behandlingen så tøff at hun ba om å få forlate møtet, men ble bedt om å bli sittende.

•Det påfølgende kommunestyremøtet orket hun ikke å delta på.

Bykle kommune har også sendt ut et åpent brev til innbyggerne hvor de skriver at det er satt i gang «en prosess for å få bukt med ukulturen», og Nomeland Strømsøe har engasjert kjendisadvokat John Christian Elden.

Klagen fra Nomeland-Strømsøe er en av flere Statsforvalteren har fått mot legen, konklusjonen i denne saken er nå klar.

Fædrelandsvennen omtalte vedtaket først.

Ikke hennes lege

Tilsynsorganet konstaterer at den tidligere kommuneoverlegen i Bykle og Valle, Benedikte Severinsen, har delt opplysninger om Nomeland-Strømsøes helse. Legen skal imidlertid ikke ha fått opplysningene i kraft av å være helsepersonell, eller fordi hun var politikerens lege. Derfor mener statsforvalteren heller ikke at taushetsplikten er brutt.

KLAGDE: Kari Nomeland Strømsøe klagde til statsforvalteren etter at hun opplevde at en lege spredte helseopplysninger om henne. Foto: Johs. Bjørkeli

Advokat Øyvind Anmarkrud fra legeforeningen uttaler seg på vegne av Severinsen i saken. Han skriver i en e-post at legen er letta nå.

– Statsforvalteren har som ventet konkludert med at Severinsen ikke har brutt taushetsplikten, og saken er dermed blitt avsluttet uten å bli sendt videre til Helsetilsynet. For Severinsen har det vært svært belastende gjentatte ganger å bli anklaget for urettmessige forhold, både profesjonelt og privat. Hun ser nå fram til å legge dette bak seg og fokusere på veien videre.

– Kritikkverdig

Selv om Severinsen ikke var legen til Nomeland-Strømsøe, får hun kritikk for ikke å ha vært varsom nok med håndtering av helseopplysninger om politikeren.

«Vi finner at selv om det ikke foreligger brudd på helselovgivningen, så var det likevel kritikkverdig at helseopplysningene til Kari Nomeland-Strømsøe ble videresendt» skriver statsforvalteren i avgjørelsen.

– Sårbart

Nomeland-Strømsøe ser det som en seier å få konstatert at legen spredte helseopplysninger om henne, og at statsforvalteren kommer med kritikk.

– Jeg håper dette betyr at det er større sannsynlighet for at det ikke skjer igjen, sier hun.

Nomeland-Strømsøe mener saken er ekstra viktig fordi Bykle er en liten kommune med under tusen innbyggere, og rykter fort blir kjent for mange.

– For meg er det nettopp sårbarheten i det lille samfunnet vi bor i, og bevisstheten rundt hvordan helseopplysninger håndteres som er viktig. Jeg er glad for at saken ble vurdert, og glad for konklusjonen, sier hun.