Politisk drama i Arendal: Nyvalg for å sikre Sp maktposisjon