Disse skolene mener konsulentene kan legges ned

foto