Derfor står det 1916 på sykehuset som fyller 100 år