Fem flere koronapasienter på sykehuset siste døgnet