John fra Arendal forteller om tidenes spiondrama i TV-dokumentar