Strømeksporten øker – produsentene sparer mindre på vannet