Bil kjørte av veien like ved politikontroll - fant narkotika på den rusede føreren